รายละเอียดหนังสือ
การกลับมาแห่งศีลธรรม
ผู้แต่ง : พุทธทาส ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.308พ44 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 294.308พ44
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045956ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***