รายละเอียดหนังสือ
Guidetc Ccckery
ผู้แต่ง : ชุลีพร สิงหเนตร
สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยเชียงใหม่
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.5ช47 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 641.5ช47
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***