รายละเอียดโสตวัสดุ
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
ผู้ผลิต
โฟกัสมีเดีย แอนด์พัลลิชชิ่ง
หมวด
A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่
658.785 ค211ค แผนกโลจิสติกส์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 150 บาท
วิเคราะห์วันที่: 09 กรกฏาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035288ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***