รายละเอียดโสตวัสดุ
warehouse management
ผู้ผลิต
koganpage
หมวด
A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่
658.5 G-w แผนกโลจิสติกส์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 1925 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 กรกฏาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035380ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***