รายละเอียดโสตวัสดุ
ลายไทย ลายเส้น
ผู้ผลิต
วาดศิลป์
หมวด
D12 ง2564 แผนกวิจิตรศิลป์
หมู่
751.42 แผนกวิจิตรศิลป์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 175 บาท
วิเคราะห์วันที่: 24 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035390ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***