รายละเอียดโสตวัสดุ
ชีวิตฉันจะโครตดี หากรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรก
ผู้ผลิต
มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ
หมวด
D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่
158 อ17ช แผนกการตลาด
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 295 บาท
วิเคราะห์วันที่: 11 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035609ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***