รายละเอียดโสตวัสดุ
สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า
ผู้ผลิต
อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด
D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่
658.8 ณ6ส แผนกการตลาด
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 255 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035619ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***