รายละเอียดโสตวัสดุ
คู่มือคนทำงานฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่่มงานจนขึ้นเป็นซีอีโอ
ผู้ผลิต
วีเลิร์น
หมวด
D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่
658.4 จ51ค แผนกการตลาด
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 325 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035621ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***