รายละเอียดโสตวัสดุ
การตลาดที่ดี เริ่มต้นที่การให้
ผู้ผลิต
อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด
D11 ง2564 แผนกการตลาด
หมู่
658.812 จ51ก แผนกการตลาด
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 225 บาท
วิเคราะห์วันที่: 14 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035541ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***