รายละเอียดโสตวัสดุ
ขายงานให้ได้งาน
ผู้ผลิต
อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด
D05 ง2564 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่
658.85 ร18ข แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 225 บาท
วิเคราะห์วันที่: 22 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035707ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***