รายละเอียดโสตวัสดุ
ออกแบบและขายสติกเกอร์+ธีมบน line
ผู้ผลิต
รีไวว่า
หมวด
D05 ง2564 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่
006.754 น17อ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 219 บาท
วิเคราะห์วันที่: 22 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035723ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***