รายละเอียดโสตวัสดุ
basic accounting การบัญชีเบื้องต้น
ผู้ผลิต
เอมพันธ์
หมวด
ap010/2564 การบัญชีเบื้ิองต้น
หมู่
657 ก27บ แผนกวิชาการบัญชี
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 149 บาท
วิเคราะห์วันที่: 02 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035872ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***