รายละเอียดโสตวัสดุ
อุตสาหกรรมการบิน และการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ผู้ผลิต
เพรส แอน ดีไซน์
หมวด
D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่
387.706 บ43อ แผนกการท่องเที่ยว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 250 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035979ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***