รายละเอียดโสตวัสดุ
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธิ์
ผู้ผลิต
โฟกัสมีเดีย แอนด์พัลลิชชิ่ง
หมวด
A02 2563 แผนกโลจิสติกส์
หมู่
658.506 ค211ก แผนกโลจิสติกส์
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 500 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035345ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***