รายละเอียดโสตวัสดุ
การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา
ผู้ผลิต
จุฬาลงกรณ์
หมวด
D05 ง2564 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
หมู่
370.72 ส17ก แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 400 บาท
วิเคราะห์วันที่: 05 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036191ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***