รายละเอียดโสตวัสดุ
ไขปริศนาคำขวัญประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ผลิต
สถาพรบุ๊คส์
หมวด
D01 ง2564 แผนกการท่องเที่ยว
หมู่
915.93 พ37ข แผนกการท่องเที่ยว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 300 บาท
วิเคราะห์วันที่: 16 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036201ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***