รายละเอียดโสตวัสดุ
collins cobuild phrasal verbs dictionary
ผู้ผลิต
harpar
หมวด
p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่
428.45 p-c รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 625 บาท
วิเคราะห์วันที่: 27 กรกฏาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042298ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***