รายละเอียดโสตวัสดุ
น้ำสมุนไพรพื้นบ้านไทย เสริมภูมิ ต้านทานโรค
ผู้ผลิต
สถาพร
หมวด
p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่
641.26 ฝ26น หนังสือห้องสมุด
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 180 บาท
วิเคราะห์วันที่: 10 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042388ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***