รายละเอียดโสตวัสดุ
เสกคลิปง่าย ๆขายของออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผู้ผลิต
สยาม พี เจ
หมวด
p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่
658.872 ส51ส รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 245 บาท
วิเคราะห์วันที่: 10 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042394ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***