รายละเอียดโสตวัสดุ
insight excel 365
ผู้ผลิต
ไอดีซี
หมวด
p001/2566 รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
หมู่
005.3684 f17i รวมร้านโปรเกรส บุ๊ค
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 365 บาท
วิเคราะห์วันที่: 17 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1042501ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***