รายละเอียดโสตวัสดุ
เล่าเรื่องผู้นำ coaching by story
ผู้ผลิต
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด
000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่
658d17 รวมหนังสือ
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 150 บาท
วิเคราะห์วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1044384ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***