ชื่อหนังสือ  
วาดเส้นพื้นฐาน แสดง 
หวงดหอ อู่อารายธรรม แสดง 
ประโยชณ์ของธรรมะ แสดง 
พระเวสสันดร ชาดก 13 กัณฑ์ แสดง 
ภาษาไทย 2 แสดง 
100 ปีของพระยาอนุมานราชชน แสดง 
นิทานเวตาล แสดง 
แซ่อึ้ง และ สายสกุล แสดง 
บุพพการี แสดง 
เศรษฐกิจพอเพียง แสดง 
โลกนากทีบนี แสดง 
เพชรน้ำหนึ่ง แสดง 
คิด พูด ทำ แสดง 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๑ แสดง 
เปิดบริษัทอย่างไรให่ไม่รุ่ง แสดง