ชื่อหนังสือ  
งานสารบรรณ งานสำนักงาน-การจัดเก็บเอกสาร แสดง 
บุญ*บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย แสดง 
ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 แสดง 
โลกมหัศจรรย์ เรื่อง ธรรมชาติ แสดง 
พระธรรมเทศนามงคลวิเลสกถา แสดง 
ร่มโพธิ์ ร่มไทย แสดง 
จุลชีววิทยาทั่วไป แสดง 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย แสดง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แสดง 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 แสดง 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น แสดง 
เหรียญรัตนาภรณ์ แสดง 
สมุดปฏิบัติการคณิตศาสตร์ใหม่ แสดง 
อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ แสดง 
เคมี เล่ม1 แสดง