ชื่อหนังสือ  
อาญาโหด แสดง 
โพลงเพื่อแผ่นดิน แสดง 
หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้ แสดง 
แซ่บร่วมสมัย แสดง 
จากสยามสู่ไทยแลนด์ แสดง 
14วิธีสำหรับครูมืออาชีพ แสดง 
เปลือกหอยงานศิลป์ แสดง 
เมื่อข้าพเจ้าอายุครบ90ปี แสดง 
ปัญหาพระเจ้ามิลินท์ แสดง 
เศรษฐศาสตร์พอเพียง แสดง 
คนพันธ์ป็อป แสดง 
เศรษฐศาสตร์พอเพียง แสดง 
ตกแต่งเครื่องแก้วด้วยสีเพ้นท์ แสดง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ แสดง 
งานฝีมือ แสดง