ชื่อหนังสือ  
คู่มือบรรณารักษ์ แสดง 
ออกแบบแล้สร้างเว็ปสวยด้วยตนเอง แสดง 
คู่มือการใช้ microsoft แสดง 
ติดตั้งและปรับแต่งเซิฟเวอร์ linux แสดง 
นิเวศวิทยา แสดง 
สภาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ แสดง 
การใช้งานระบบปฎิบัติการ แสดง 
E-COMMERCE แสดง 
การใช้งานwindows2000 แสดง 
พจนานุกรม ไทย-มาเลย์-อังกฤษ แสดง 
การใช้ห้องสมุด แสดง 
Illustrator แสดง 
สื่อโสตทัศน์ ในห้องสวมุด แสดง 
insight windows7 แสดง 
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic แสดง