ชื่อหนังสือ  
หลากหลายเมนูคุกกี้ง่ายๆ แสดง 
FUNK WAGNALLS แสดง 
คู่มือเบาใจของคนเบาหวาน แสดง 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราขย์ ปีที่ 50 แสดง 
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว แสดง 
30 นาที เพื่อหัวใจ แสดง 
ลักาณะแห่งพระพุทธศาสนา แสดง 
การบัญชี ขั้นต้น แสดง 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แสดง 
ประวัติครู แสดง 
ดนตรีพื้นบ้านและศิลปการแสดงของไทย แสดง 
มหัศจรรย์แห่งโลกกราฟิก แสดง 
กรอบวัตถุมงคล เมคราเม่ แสดง 
เฟรนไชส์ เงินหมื่น แสดง 
งานประดิษฐ์ตุ๊กตา แสดง