ชื่อหนังสือ  
นรกกับสวรรค์ แสดง 
ของใช้จากโครเชต์ แสดง 
สำรับภาชนะใบตอง แสดง 
Guidtc Ccckery แสดง 
การเดินทางของมนุษย์ แสดง 
ความรู้รอบตัวรอบรุ้เรื่องเมืองไทย แสดง 
ประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ แสดง 
African ART The World Bank Collection แสดง 
กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แสดง 
นวมจักรีมหาราชา แสดง 
ท้องไม่พร้อม แสดง 
กระเป๋าผ้า แสดง 
คนพันธุ์อา แสดง 
สงครามความงาม แสดง 
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด แสดง